• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Ouderbijdrage

Op school worden activiteiten georganiseerd waarvoor de school geen geld krijgt van de overheid. Deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Zaken die uit uw bijdragen worden gefinancierd zijn onder andere : kosten van vieringen (Kerst, Sinterklaas, Pasen, Moederdag, Vaderdag e.a.) en kleine uitstapjes. Voor schoolreizen, bosdagen, zomerfeest en schoolkamp wordt een extra bijdrage gevraagd.

De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de ouderwerkgroep. Voor alle CPOV scholen in Veenendaal is met ingang van 1 augustus 2015 een bedrag van € 25,00 per kind vastgesteld.

Wij streven ernaar om de brieven met het verzoek tot betaling in oktober aan de ouders mee te geven. Het rekeningnummer van de Ouderwerkgroep, waarop u de betaling kunt verrichten is NL64 INGB 0008 9425 59 t.n.v. Ouderwerkgroep De Burcht.


Van de ouders van kinderen die later in het jaar op school komen wordt een bedrag gevraagd dat per maand met € 2,50 wordt verminderd.