• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Identiteit

De Burcht is een open, protestants-christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God. De Bijbel is daarbij ons handboek en Jezus is onze inspiratiebron. Iedereen die deze manier van leven en werken in onze school respecteert, is welkom op onze school.

Onze identiteit geven wij op verschillende manieren invulling. De schooldag begint en eindigt met gebed. Wij gebruiken diverse christelijke liedbundels, waaruit wij zingen. We leren de kinderen regelmatig een lied aan dat past bij onze godsdienstmethode Kind op Maandag. De feestdagen in de christelijke kerk (o.a. Kerst en Pasen) vieren wij met de kinderen en waar mogelijk betrekken wij u als ouders daar ook bij. Wij werken vanuit school één per jaar mee aan een School & Kerkdienst. Samen met de kinderen geven we dan vorm aan een themadienst, waarbij het hele gezin welkom is.

Het aanleren van normen en waarden doen wij samen met u als ouders, waarbij de Bijbel ons uitgangspunt is.

Eénmaal per jaar houden we een actie voor een goed doel. Daarmee willen we heel concreet laten zien dat we oog hebben voor onze (verre) naaste in nood. De leerlingenraad bepaalt samen met de schoolleiding de keuze.