• 01 header groei
 • 02 header uniek
 • 03 header kwaliteit
 • 04 header professioneel
 • 05 header betrokkenheid
 • 06 header samenwerken
 • 07 header respect

Passend Onderwijs De Burcht

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Deze wet houdt in dat de reguliere basisscholen zoveel mogelijk gaan aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Is dit niet mogelijk? Dan moet er een andere reguliere- of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden.

Op een cyclische manier wordt er op onze school gewerkt met groepsplannen waarbij de leerlingen binnen een jaargroep in drie clusters verdeeld worden. Zo kan er tegemoet gekomen worden aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Bij het onderdeel Handelingsgericht werken (HGW) leest u daar meer over.

Organisatie interne begeleiding en zorg

De coördinatie van de zorg wordt op De Burcht vorm gegeven door de interne begeleiders.

 • Wilma van Steden (groepen 1 t/m 3 & 4B)
 • Els Woudsma (groepen 5 t/m 8 & 4A)

De intern begeleider heeft de volgende taken:

 • leiding geven aan het zorgteam
 • toezien op het nakomen van gemaakte afspraken ten behoeve van de zorgleerlingen
 • begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van groepsplannen
 • actualiseren en analyse van het digitale leerling-dossier
 • inrichten en actualiseren van de orthotheek
 • coördinatie van gesprekken met ouders en/of externe deskundigen bij leerling besprekingen (GGZ, Jeugdteam Centrum Jeugd en Gezin, therapeuten,etc.)
 • coachen van collega's in van het geven van zorg en stimuleren van deskundigheidsbevordering bij leerkrachten
 • adviseren van het MT op het gebied van zorg en onderwijsontwikkeling
 • Contact met de intern begeleider verloopt via de leerkracht van uw kind

 

Voor meer informatie over Passend Onderwijs: Basisonderwijs - Wat is passend onderwijs?