• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Over de school

De Burcht bestaat vanaf 21 augustus 2000. De Burcht is gehuisvest op één locatie. Deze ligt aan de Margaretha Turnorlaan 5.

De Burcht is een gezellige, open, protestants-christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God. De Bijbel is daarbij ons handboek en Jezus is onze inspiratiebron. Iedereen die deze manier van leven en werken in onze school respecteert, is van harte welkom op onze school.

In onze school werken wij aan een sfeer van veiligheid en rust, waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Wij vinden dat er in die sfeer voor discriminatie en pesten geen plaats is. Veiligheid is een belangrijk thema in onze school. Het aanleren van normen en waarden doen wij samen met u als ouders, waarbij de Bijbel ons uitgangspunt is.

 

Onderwijsconcept C.B.S. De Burcht

Op De Burcht hanteren we het leerstofjaarklassensysteem (leerlingen zitten zoveel mogelijk op leeftijd bij elkaar), met veel aandacht voor het individuele kind.

We werken als team en directie naar meer flexibelere onderwijsvormen, om beter aan veranderende leerwensen van kinderen tegemoet te komen. Daarbij vinden we de volgende zaken van groot belang:


• interactief lesgeven
• de leerlingen zo veel mogelijk betrekken bij het onderwijs
• onderwijs op maat geven
• gevarieerde werkvormen hanteren
• een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
• kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Ons werken wordt hierbij steeds meer handelingsgericht en opbrengstgericht.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal zo te ontwikkelen, dat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we steeds meer aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Elke school heeft de opdracht om kinderen op te voeden tot zelfstandige wereldburgers. Leidraad daarbij is het domein "Actief burgerschap en sociale integratie", waarbij de overheid scholen handvatten geeft. Komend schooljaar 2018-2019 komt de overheid met nieuwe richtlijnen. Tot die tijd hanteren we onze eigen doelen, verwoord in het katern Burgerschap:

Katern Burgerschap