• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Ouderwerkgroep

Onze ouderwerkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die een paar keer per jaar op school vergaderen en ons als team het hele jaar door ondersteunen bij allerlei activiteiten.

De vrijwillige ouderbijdrage die van u wordt gevraagd besteden we dan ook aan die activiteiten, waarvoor de school geen geld krijgt van de overheid. U moet dan denken aan de bijvoorbeeld de kosten van vieringen ( Sinterklaas, Kerst en Pasen) en voor kleine uitstapjes. Voor schoolreizen, bosdagen, zomerfeest en schoolkamp wordt een extra bijdrage gevraagd.

De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de ouderwerkgroep. Voor alle CPOV scholen in Veenendaal is met ingang van 1 augustus 2015 een bedrag van € 25,00 per kind vastgesteld. 

Het rekeningnummer van de Ouderwerkgroep, waarop u de betaling kunt verrichten is NL 55 RABO 0338 3589 27  t.n.v. Ouderwerkgroep De Burcht.


Van de ouders van kinderen die later in het jaar op school komen wordt een bedrag gevraagd dat per maand met € 2,50 wordt verminderd.


Gelukkig zijn er nog veel meer ouders die ons helpen met allerlei werkzaamheden binnen de school, waar het team niet aan toekomt of hulp bij kan gebruiken. Iedere groep heeft zogenaamde groepsouders. De leerkrachten benaderen deze ouders bij activiteiten en werkzaamheden in de groep. Zo nodig benaderen zij dan andere ouders van de groep voor extra hulp. Tijdens de informatieavond kunnen zij zich bij de leerkracht aanmelden om groepsouder te worden.
Ook met deze ouders en (incidentele hulp) zijn wij heel blij. Een moderne basisschool als onze school kán eenvoudigweg niet zonder. Een voorbeeld van de mogelijkheden om hulp te bieden:


• hulp bij duolezen en spelletjesmiddagen
• hulp bij het overblijven
• begeleiding van groepjes kinderen tijdens een uitstapje
• hulp bij sportactiviteiten
• organiseren van feesten en/of sportevenementen
• hulp bij de creatieve activiteiten
• bibliotheekouders