• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Leerlingenraad

Sinds het begin van schooljaar 2014-2015 heeft De Burcht een echte leerlingenraad. In deze raad zitten leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Vanuit elke groep één leerling. Leerlingen hebben twee jaar zitting in de raad.

Aan het einde van elk schooljaar nemen de leerlingen van groep 6 en 8 afscheid van de leerlingenraad. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden vanuit de groepen 5 en 7 weer nieuwe leerlingen voor de leerlingenraad gekozen.

De leerlingenraad komt minimaal drie keer per schooljaar bij elkaar, onder leiding van de schoolleiding, directeur Paul Bouw en waarnemend directeur Carolien Smits.

leerlingenraad 2017 2018

                                                     Onze leerlingenraad in schooljaar 2017-2018

 

Hieronder vindt u de verslagen van de laatste vijf vergaderingen.

Verslag Leerlingenraad 2018-11-08

Verslag Leerlingenraad 2018-05-24

Verslag Leerlingenraad 2017-12-08

Verslag Leerlingenraad 2017-09-29

Verslag Leerlingenraad 2017-06-16