• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Leerlingenraad

De Burcht heeft een echte leerlingenraad. In deze raad zitten leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Vanuit elke groep één leerling. Leerlingen hebben twee jaar zitting in de raad.

Aan het einde van elk schooljaar nemen de leerlingen van groep 6 en 8 afscheid van de leerlingenraad. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden vanuit de groepen 5 en 7 weer nieuwe leerlingen voor de leerlingenraad gekozen.

De leerlingenraad komt minimaal drie keer per schooljaar bij elkaar, onder leiding van de schoolleiding, directeur Paul Bouw en waarnemend directeur Carolien Smits.

De verslagen van de leerlingenraad ontvangen de leerlingen op papier in de klas. Ouders ontvangen deze per e-mail. In verband met de AVG wet plaatsen we deze niet op onze website.