• 01 header groei
 • 02 header uniek
 • 03 header kwaliteit
 • 04 header professioneel
 • 05 header betrokkenheid
 • 06 header samenwerken
 • 07 header respect

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten meedenken met en meebeslissen over de ontwikkelingen binnen de school en het gevoerde beleid. Daarvoor is de Medezeggenschapsraad (MR) ingesteld. Ouders en leerkrachten kunnen zich kandidaat stellen voor de M.R. Deze bestaat nu uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR komt ongeveer 5 maal per jaar bijeen in vergadering.


Het bestuur van het C.P.O.V. is wettelijk verplicht om instemming en/of advies aan de M.R. te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben. De M.R. kan ook zelf altijd ongevraagd advies geven aan het bestuur. Dit staat allemaal vermeld in het reglement van de M.R.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
 • Het schoolreglement
 • Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding
 • Het vakantierooster
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals: de samenstelling van de formatie; taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:

 • Verandering van grondstelling van de school
 • Vaststelling van de schoolgids
 • Vaststelling van de onderwijstijd
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang

De M.R. is een belangrijk aanspreekpunt voor alle ouders en leerkrachten van de school. Binnen een grote stichting als het C.P.O.V. zou het erg veel tijd kosten om met iedere M.R. apart te praten. Daarom is er een Gemeenschappelijke M.R. (G.M.R.) waarin alle scholen die bij de stichting C.P.O.V. zijn aangesloten, een vertegenwoordiger hebben. De G.M.R. bespreekt vooral schooloverstijgende beleidszaken.

 

MR verslagen

Verslagen van de MR vergaderingen worden -in verband met de wet op de privacy- via het Ouderportaal naar ouders verzonden

 

GMR verslagen (Gemeenschappelijke Medezeggenschap)

Verslagen van de GMR vergaderingen worden - in verband met de wet op de privacy - via het Ouderportaal naar ouders verzonden. In dit orgaan zitten MR leden van de verschillende C.P.O.V. scholen. In G.M.R. worden de meeste C.P.O.V. beleidsstukken vastgesteld.