• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

Werkwijze en doel handelingsgericht werken
Bij handelingsgericht werken wordt cyclisch de ontwikkeling van de leerlingen geanalyseerd. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden benoemd in een groepsoverzicht. Vervolgens kijken we hoe leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften op een effectieve en haalbare manier geclusterd kunnen worden. Op basis van de gekozen clustering stellen we doelgericht een groepsplan op en voeren dit uit. Elke cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking waarin geëvalueerd wordt of de doelen bereikt zijn en wat de behaalde resultaten zijn. HGW biedt tal van aanknopingspunten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Belangrijke aspecten bij het handelinsgericht werken zijn:

1. Onderwijsbehoeften staan centraal;
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;
3. De leerkracht doet ertoe;
4. Positieve aspecten zijn van groot belang;
5. We werken constructief samen;
6. Ons handelen is doelgericht;
7. De werkwijze is systematisch en transparant.

Cyclus handelingsgericht werken