• 01 header groei
 • 02 header uniek
 • 03 header kwaliteit
 • 04 header professioneel
 • 05 header betrokkenheid
 • 06 header samenwerken
 • 07 header respect

Expertise

De leerkracht doet ertoe!

In de beschrijving van de visie van De Burcht staat het volgende:

 

"De leraar is op De Burcht van grote betekenis voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Hij of zij doet er daadwerkelijk toe. Om die reden investeren we continu in de professionalisering van onze leraren. Ons personeel maakt zelf ook werk van 'een leven lang leren'. De leraar stuurt ons onderwijs en heeft daarbij de regie. Lesmethoden zijn daarbij een middel en geen doel. De leraar heeft kennis van de leerlijnen en de tussendoelen. Hij of zij brengt deze met handelingsgericht werken in de praktijk. Uitgangspunt daarbij is: Wat heeft het kind nodig? De leraren zijn enthousiast en betrokken bij het onderwijs, de leerlingen en hun ouders."

 

In de praktijk betekent dit dat de volgende specialisten aanwezig zijn:

 

 • video interactie begeleider (2)
 • taalcoördinator (2)
 • rekencoördinator (2)
 • interne coach opleider (2)
 • remedial teacher
 • cultuurcoördinator (2)
 • ICT coördinator (2)
 • techniekcoördinator (2)
 • intern begeleider (2)
 • coördinator meer- en hoogbegaafdheid

Alle specialisten zijn minimaal post HBO gecertificeerd.