• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Basiskwaliteit

Op De Burcht willen we minstens voldoen aan de basiskwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs controleert ons daar elke 4 jaar op. Wij hebben te voldoen aan een aantal normindicatoren. Op de website van de Inspectie leest u daar meer over. Ook is daar het verslag van het laatste inspectiebezoek te vinden. De Burcht heeft een basisarrangement, wat wil zeggen dat we "groen" scoren op de getoetste indicatoren. Om de kwaliteit vast te houden werken we volgens de jaarlijkse cyclus van het opbrengstgericht werken, de kwaliteitskaarten, speerpunten uit ons jaarplan, het persoonlijk ontwikkelingsplan, etc. Onze school kan getypeert worden als een "lerende organisatie" waar professionaliteit hoog in het vaandel staat. 

Op 31 januari 2017 hebben we voor het laatst inspectiebezoek gehad. Hieronder vindt u het rapport daarvan.

Verslag onderwijsinspectie 31 januari 2017

Wanneer we inzoomen op passend onderwijs en basiskwaliteit komen we terecht bij de beschrijving van onze basisondersteuning. Dit document kunt u vinden onder het kopje Passend Onderwijs → Schoolondersteuningsprofiel.

Op 1 december 2016 heeft een externe audit plaats gevonden vanuit ons Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Het rapport geeft aan dat we als school onze basisondersteuning goed op orde hebben.

Rapport externe audit Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei 1 december 2016